migrants-EU

Vijeće Europe o Mediteranu

  Vijeće Europe o Mediteranu predstavlja kratak prikaz ovogodišnjeg izvještaja ove organizacije o spašavanju migranata na Mediteranu.

Veliki broj izvještaja potvrđuje da Libija nije sigurno mjesto za iskrcaj migranata. Ona nije sigurno mjesto zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava izbjeglica i migranata i tamošnjeg građanskog rata.

  Dana 08 svibnja 2020 godine specijalni komesar za ljudska prava Ujedinjenih Naroda je uputio poziv. U tom pozivu on je zatražio da se prekine zaustavljanje migranata na Mediteranu i njihov povratak u Libiju. Bez obzira na taj poziv i ponovljena upozorenja nevladinih organizacija situacija se nije promjenila. Osobe spašene na moru se i dalje vraćaju u Libiju !?

  Tijekom 2019 godine po podacima Internacionalne organizacija za migracije (IOM) 9 225 migranata je bilo iskrcano u Libiji. Sljedeće 2020 godine taj broj se povećao za 34 % pa je iznosio 11 891.

  Države članice Vijeća Europe svojim potezima igraju veliku ulogu u povratku izbjeglica i migranata u Libiju. Uhićivanja migranata na moru od strane Libijske obalne straže se vrše prije svega zbog suradnje s članicama Vijeća. Pored ostalog članice su obavještavale privatne/korporativne vlasnike brodova da odvezu spašene migrante u Libiju. To se dogodilo minimalno 30 puta u razdoblju 2018-2020 godina.

  Počevši od kolovoza 2018 godine vojni brodovi država članica Vijeća Europe više ne vrše spašavanja na Mediteranu. Od lipnja 2019 očit je trend država prema zračnom patroliranju dok su istovremeno svi brodovi povučeni.

  Informacije dobivene pomoću dronova, aviona i satelita su dijeljene s institucijama svih država, pa i onih u Libiji. Kako članice Vijeća Europe imaju iznimno maleni broj brodova na moru prema Libiji ove podatke prije svega koristi Libijska obalna straža. Ona ih koristi kako bi presrela migrantske brodove i potom ih protivno humanitarnim zakonima vratila u Libiju.

  Primjećeno je pored ostalog da države na području središnjeg Mediterana (Italija i Malta) danas koriste sofisticiranije vrste pushbackova. Na području istočnog Mediterana je uočeno da Grčka obalna straža prisilno vraća migrante u Tursku. Identična situacija je uočena s Ciparskom obalnom stražom i Libanonom.

  Pored ostalog je uočeno da dolazi do kašnjenja u iskrcavanju migranata u središnjem Mediteranu. Tijekom 2020 godina Italija je počela provoditi karantenu dugu 14 dana za migrante. Službeni podaci nam govore da se 27.11.2020 godine na brodovima čekajući iskrcaj nalazilo 1 195 migranata/izbjeglica.

  U skladu s svim navedenim Vijeće Europe traži od svojih članica:

1) Da se izvrši analiza zračnog patroliranja Mediterana. Trebalo bi osigurati da ono ne dovodi do kršenja ljudskih prava i olakšavanja povratka u Libiju.

2) Izvršiti istrage navodnih pushbackova

3) Osigurati da vrijeme provedeno u karanteni spašenih osoba traje kako bi se zaštitila javnost i niti trenutka duže. Institucije moraju omogućiti da je situacija ljudskih prava kontrolirana od strane neovisnih tijela. Isto tako pristup treba biti dan zaštitnicima ljudskih prava kako bi oni garantiralu zaštitu migranata.”

 

  Ovo je bio sažetak jednog poglavlja dokumenta Vijeća Europe o stanju na Mediteranu 2020 godine !? U ovom sažetku mi nismo dodavali niti jedan podatak ili ga na koji način mijenjali.

Na kraju ćemo samo konstatirati da je Vijeće Europe glavna organizacija koja se zalaže za primanje migranata.

5 4 votes
Article Rating
Registracija
Obavijest
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Copyright © 2020 · Sva prava pridržana · Hladna Istina