Fake news

Jedna od popularnijih definicija lažnih vijesti govori da se lažne vijesti sastoje od namjernih dezinformaciji koje se šire putem novina, radija, televizije ili interneta. Pokušavajući pomoći čitateljima u lakšem prepoznavanju … Read More

Copyright © 2020 · Sva prava pridržana · Hladna Istina